Bestyrelsen

Her kan du læse om fondens bestyrelse:

Bestyrelsen består af følgende fire personer:

Margrethe Nørgaard

Formand Margrethe Nørgaard, Borger- og Retssikkerhedschef i SKAT. Margrethe har været formand siden 1988.

Lars Kronow

Bestyrelsesmedlem Lars Kronow, statsautoriseret revisor, partner i Deloitte. Lars har siddet i fondens bestyrelse siden 2014

Tem Vester Schnell Christiansen

Tem Vester Schnell Christiansen blev valgt ind i Fondens bestyrelse i maj 2017.

Sekretariat

Fonden sekretariatsbetjenes af FSR – danske revisorer. Opgaven varetages af Mette Conradsen. Mette arbejder desuden som sekretær i FSR – danske revisorer.