Bestyrelsen

Fondens bestyrelse sammensættes af FSR - danske revisorers bestyrelse.

Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen nedsættes af FSR - danske revisorers bestyrelse og skal bestå af fire medlemmer; to fra FSR's bestyrelse, ét fra universitetsverdenen og ét medlem med deponeret beskikkelse.

Bestyrelsen består pr. 1. januar 2020 af:

Peter Gath, formand.
Janick Klose
Jørgen Valther Hansen
Jesper Blom

FSR - danske revisorer stiller sekretariatsbetjening til rådighed.
Fonden kan kontaktes ved sekretær Mette Conradsen, mco@fsr.dk, 33 69 10 21.