Hvad skal ansøgningen indeholde

Uanset hvilken type ansøgning der er tale om, skal ansøgningen indeholde:

  • Motiveret ansøgning med grundig beskrivelse af det projekt fonden skal støtte.
  • Grundigt budget. Hvis fonden skal medfinansiere et projekt, skal budgettet for andre bidragydere også fremgå. Fonden finansierer ikke overhead eller generelt løntilskud.

Fonden lægger til grund, at der må stilles skærpede krav til ansøgninger, som er FSR-relaterede. Disse må som minimum indeholde:

  1. Præcisering af, hvem der har ansvaret for ansøgningen.
  2. Formålet med ansøgningen, hvem der skal udføre projektet og hvordan.
  3. Redegørelse for, hvorledes det økonomiske grundlag – herunder hvem der skal have midlerne udbetalt – for ansøgningen er fremkommet. Dvs. der skal være vedlagt et budget, herunder en opgørelse af timeforbruget, til ansøgningen. Som udgangspunkt ydes støtten med 50.000 kr. pr. skribent og med 50.000 kr. til trykning, når der er tale om udarbejdelse af faglige notater mv.
  4. Ingen mulighed for at fravige det faktiske grundlag for ansøgningen uden at dette bliver godkendt af fonden.
  5. En klar tilkendegivelse eksternt af, at det er fonden, der har afholdt enten alle udgifterne eller en præcisering af hvilke udgifter, den har afholdt.

Kalender

Bestyrelsen