Det støtter fonden

Her kan du læse om, hvad fonden støtter.

Fonden udøver sin aktivitet i overensstemmelse med retningslinjerne for Fondens formålsbestemmelser, dvs.:

  • Fonden støtter primært forskning af betydning for revisorstanden, herunder ph.d.-stipendier
  • Fonden kan yde støtte til medlemmer/afdødes medlemmers ægtefælle/børn, som er kommet i økonomisk trang
  • Fonden kan i særlige tilfælde støtte studerende/almennyttige formål i øvrigt.

For cand.merc.aud-studerende gives alene kollektive uddelinger til studierejser mv.
Fonden støtter ikke enkelte studerende under deres kandidatstudier, herunder udvekslingsrejser og specialer.
Fonden støtter ikke studerende på BA niveau.

Sådan søger du / kontakt

Ansøgninger eller spørgsmål til samme sendes til studiefonden@fsr.dk.
Der afholdes ca. tre årlige møder.
Ansøgninger skal være modtaget senest 10 dage før næste bestyrelsesmøde.

Kalender

Bestyrelsen